Avainero - vaikuttava vs. kognitiivinen

Kaksi adjektiivia, afektiivinen ja kognitiivinen, ovat kaksi monipuolista termiä, joita käytetään lukuisilla aloilla, joilla on erilaiset merkitykset. Tässä artikkelissa tarkastellaan tunne- ja kognitiivisen käytön vaikutusta empatiaan, asenteisiin ja oppimiseen. Vaikuttava tarkoittaa yleensä tunteita, tunnelmia ja tunteita, kun taas kognitiivinen liittyy kognitioprosessiin. Tämä on avainero affektiivisen ja kognitiivisen välillä.

Mitä vaikuttava tarkoittaa?

Termiä afektiivinen käytetään yleisesti keskustelemaan oppimisen alueesta, asenteista tai empatiatyypeistä.

Mikä on vaikuttava empatia?

Vaikuttava empatia, joka tunnetaan myös tunne- tai primitiivisenä empatiana, on kyky reagoida tarkoituksenmukaisilla tunneilla toisen henkiseen tilaan. Toisin sanoen tämä kuvaa tunteita ja aistimuksia, jotka saamme vastauksena jonkun toisen tunteisiin. Peilaus siitä, mitä henkilö tuntee tai stressaa, kun huomaamme jonkun pelon tai ahdistuksen, sisältyy afektiiviseen empatiaan.

Mikä on vaikuttava asenne?

Vaikuttavalla asenteella tarkoitetaan emotionaalista reaktiota johonkin. Täällä tunteemme tai tunteemme tuodaan pintaan jostakin, kuten pelosta tai vihasta. Joku voi esimerkiksi asenteessaan vihata hämähäkkejä, koska he ovat vastenmielisiä tai pelottavia.

Mikä on oppimisen vaikuttava alue?

Vaikuttava alue on yksi kolmesta oppimisen pääalueesta, ja kaksi muuta ovat kognitiivinen ja psykomotorinen. Vaikuttava alue sisältää tunteet, tunteet, asenteet, motivaatiot, arvostusta jne.

Mitä kognitiivinen tarkoittaa?

Termiä kognitiivinen käytetään yleisesti keskustelemaan oppimisen alueesta, asenteista tai empatiatyypeistä.

Mikä on kognitiivinen empatia?

Kognitiivinen empatia on kyky tunnistaa ja ymmärtää toisen henkinen tila tai näkökulma.

Mikä on kognitiivinen asenne?

Kognitiivinen asenne sisältää henkilön uskomukset, ideat tai tiedon jostakin. Yleisöt tai stereotypiat voivat auttaa tämän tyyppisten asenteiden muodostumisessa. Joku voi esimerkiksi uskoa, että hämähäkit ovat myrkyllisiä ja vaarallisia.

Mikä on oppimisen kognitiivinen alue?

Kognitiivinen alue käsittää tiedon ja henkisten tai älyllisten taitojen kehittämisen. Kognitiivisia prosesseja on kuusi pääluokkaa: tieto, ymmärtäminen, soveltaminen, analyysi, synteesi ja arviointi.

Ero vaikuttavan ja kognitiivisen välillä

Mikä ero on vaikuttavan ja kognitiivisen välillä?

domain:

Vaikuttava alue sisältää tunteet, tunteet, asenteet, motivaatiot, arvostusta jne.

Kognitiivinen alue sisältää tiedon ja henkisten tai älyllisten taitojen kehittämisen.

asenne:

Vaikuttavalla asenteella tarkoitetaan emotionaalista reaktiota johonkin.

Kognitiivinen asenne sisältää henkilön uskomukset, ideat tai tiedon jostakin.

Myötätunto:

Vaikuttavalla empaatialla tarkoitetaan tunteita ja aistimuksia, jotka saamme vastauksena jonkun toisen tunteisiin.

Kognitiivinen empatia on kyky tunnistaa ja ymmärtää toisen henkinen tila tai näkökulma.