Keskeinen ero kemisorption ja fysorption välillä on, että kemisorptio on adsorption tyyppi, jossa adsorboitunutta ainetta pidetään kemiallisilla sidoksilla, kun taas physisorptio on adsorptiotyyppi, jossa adsorboitunutta ainetta pitävät molekyylien väliset voimat.

Kemisorptio ja fysorptio ovat yleensä tärkeitä kemiallisia käsitteitä, joita voimme käyttää kuvaamaan aineen adsorptiomekanismia pinnalle. Kemisorptio on adsorptio kemiallisella tavalla, kun taas physisorptio on adsorptio fysikaalisin keinoin.

SISÄLLYS

1. Yleiskatsaus ja keskeiset erot 2. Mikä on kemisorptio 3. Mikä on Physisorption 4. Vertailu rinnakkain - Chemisorption vs Physisorption taulukkomuodossa 5. Yhteenveto

Mikä on kemisorptio?

Kemisorptio on prosessi, jossa aineen adsorptio pintaan tapahtuu kemiallisesti. Tässä adsorbaatti kiinnittyy pintaan kemiallisten sidosten avulla. Siksi tähän mekanismiin liittyy kemiallinen reaktio adsorboitumisen ja pinnan välillä. Tässä kemialliset sidokset voivat hajota ja muodostaa samanaikaisesti. Lisäksi kemialliset lajit, jotka muodostavat adsorboitumisen ja pinnan, käyvät läpi muutoksia tämän sidoksen hajoamisen ja muodostumisen vuoksi.

Yleinen esimerkki on korroosio, joka on makroskooppinen ilmiö, jota voimme havaita paljain silmin. Lisäksi sidostyyppeihin, jotka voivat muodostua adsorboituvan ja pinnan väliin, sisältyvät kovalenttiset sidokset, ioniset sidokset ja vety- sidokset.

Mikä on Physisorptio?

Physorptio on prosessi, jossa aineen adsorptio pintaan tapahtuu fysikaalisin keinoin. Se tarkoittaa; ei ole kemiallisia sidosmuodostelmia, ja tähän prosessiin liittyy molekyylien välisiä vuorovaikutuksia, kuten Van der Waalin voimat. Adsorbaatti ja pinta ovat ehjät. Siksi atomien tai molekyylien elektroniseen rakenteeseen ei ole osallistumista.

Avainero - kemisorptio vs. Physisorptio

Yleinen esimerkki on gekojen pintojen ja jalkakarvojen väliset Van der Waals -voimat, jotka auttavat heitä kiivetä pystysuorilla pinnoilla.

Mikä on ero kemisorption ja Physisorption välillä?

Keskeinen ero kemisorption ja physisorption välillä on, että kemisorptiossa kemialliset sidokset pitävät adsorboituneen aineen, kun taas physisorptio, molekyylien väliset voimat pitävät adsorboituneen aineen. Lisäksi kemisorptio voi muodostaa vedysidoksia, kovalenttisia sidoksia ja ionisia sidoksia, mutta fysorptio muodostaa vain Van der Waalin vuorovaikutukset. Joten voimme pitää tätä myös erona kemisorption ja fysorption välillä. Kemisorptiota sitova energia vaihtelee välillä 1-10 eV, kun taas fysorptiossa se on noin 10-100 meV.

Infografian alla on enemmän vertailuja kemisorption ja fysorptioeron välillä.

Ero kemisorption ja fysisorption välillä taulukomuodossa

Yhteenveto - Kemisorptio vs. Physisorptio

Keskeinen ero kemisorption ja fysorption välillä on, että kemisorptio on adsorption tyyppi, jossa kemialliset sidokset pitävät adsorboituneen aineen, kun taas physisorptio on eräänlainen adsorptio, jossa molekyylien väliset voimat pitävät adsorboituneen aineen.

Viite:

1. Murr, Le “Kuvankäsittelyjärjestelmät ja materiaalien karakterisointi.” Materiaalien karakterisointi, voi. 60, ei. 5, 2009, sivut 397–414., Doi: 10.1016 / j.matchar.2008.10.013.

Kuvan kohteliaisuus:

1. ”Hydraus katalysaattorilla” Michael Schmid - Piirustus loi itseni (CC BY 1.0) Commons Wikimedian kautta