EMR vs. EHR

Niille, jotka eivät tiedä, EMR ja EHR ovat ohjelmistoja, jotka on suunniteltu auttamaan lääketieteellistä veljeyttä paremmassa diagnoosissa ja siten parempaa ja kohdennettua potilaiden hoitoa eri puolilla maata. On järkevää pitää ihmisten sairaalarekistereitä (lukea terveyteen liittyviä tietoja ja tosiasioita) sähköisessä muodossa tällä tietokoneiden ja Internetin aikakaudella sen sijaan, että pysyisivät käsin tehtyjen paperien ja kaavioiden kanssa. Tähän ohjelmisto auttaa tässä. Mutta EMR: n ja EHR: n välillä on tietysti eroja huolimatta yleisistä käsityksistä, että ne ovat samat. Katsokaamme tarkemmin.

EMR viittaa sähköiseen sairaalarekisteriin, kun taas HER tarkoittaa sähköistä terveystietoa. Kun kuulee kaksi termiä, ei näytä olevan eroa kuin sanan terveys käyttö lääketieteessä ja tämä hämmentää monia. Sitten käytetään terveydenhuollon tietotekniikan kansallisen liiton (NAHIT) antamissa määritelmissä lääketieteellistä terminologiaa, mikä hämmentää entisestään jopa lääketieteellistä veljeyttä. Joten NAHIT: n EMR: lle ja EHR: lle ehdottamien tarkkojen määritelmien sijasta riittää, että tiedetään, että vaikka EMR on ohjelmisto, joka pitää elektronisesti kirjaa yksilön terveystiedoista, jotka yhden terveydenhuollon laitoksen henkilökunta kerää ja käyttää kuin sairaala. Siten EMR: ää käyttää pääasiassa yksi sairaala tai hoitokoti.

Toisaalta EHR on potilaan terveyttä koskevien tosiasioiden ja lukujen sähköinen tallenne, jonka ovat luoneet asiantuntijat jokaisesta terveydenhuollon laitoksesta, josta henkilö saa hoitoa, ja on siten paljon kattavampi, koska sillä on asiantuntijoiden panoksia monista sairaaloista. Koska EHR: n valmisteluun osallistuu erilaisia ​​lääkäreitä ja asiantuntijoita, se on erittäin hyödyllinen jatkossa jokaiselle lääkärille, johon potilas menee, koska hän voi kuulla EHR: ää ja tutustua monien asiantuntijoiden mielipiteisiin ja suosituksiin ja voi parantaa suunnitella hoitokuurinsa.

EHR: ssä on kuitenkin yksityisyyttä ja tietojen varkauksia koskevia kysymyksiä, joihin on puututtava tyydyttävällä tavalla, ennen kuin EHR voi tulla suositumpi ja korvata lopulta EMR.