Platon vs. Aristoteles

On sopivinta keskustella Platonin ja Aristoteleen välisestä eroa heidän käsitteidensä suhteen. Platon ja Aristoteles olivat kaksi suurta ajattelijaa ja filosofia, jotka eroavat toisistaan ​​filosofisten käsitteidensä selityksessä. On mielenkiintoista huomata, että Platoni oli Aristoteleen opettaja, mutta jälkimmäinen kuitenkin erottui edellisestä. Aristoteles painotti paljon havainnon ylivoimaa ja todellisuuden vakiinnuttamista. Toisaalta Platon piti entistä tärkeämpänä tietämystä. Hän sanoi, että ideat eivät ole vain osa ihmisten tietoisuutta, vaan ne löytyvät myös ihmisen tietoisuuden ulkopuolelta. Platonin ideat ovat subjektiivisia. Toisaalta Aristoteleen ideat eivät ole subjektiivisia.

Kuka on Aristoteles?

Aristoteles ei ole filosofiaansa kuuluva idealisti. Aristoteles ei uskonut universaaliseen muotoon. Hän ajatteli, että jokaista konseptia tai esinettä tulisi tutkia erikseen ymmärtääksesi niitä. Seurauksena on, että hän halusi suoran havainnon ja kokemuksen todistaakseen konseptin. Aine on Aristoteleen mukaan tärkein kymmenestä kategoriasta. Ensisijainen aine on hänen mukaansa vain henkilökohtainen asia.

Aristoteles yritti lisäksi kehittää universaalin päättelytavan. Hän halusi oppia kaiken todellisuudesta. Aristoteleen mukaan jokainen yksittäinen aine erotetaan tietyssä luokassa olevista muista aineista ominaisuuksien tai ominaisuuksien perusteella, jotka ne perivät. Tämä todistaa vain tosiasian, että aineet voivat olla erilaisia.

Aristoteleen mukaan ihmisillä on erilaisia ​​tyyppejä. Kaikista niistä onnellisuus on lopullinen inhimillinen pää, jota voidaan harjoittaa. Hän sanoo, että kaikilla ihmisillä on erityinen tehtävä. Hän sanoo, että ihmisen toiminta liittyy vain hänen rooliinsa yhteiskunnassa.

Ero Platonin ja Aristoteleen välillä

Aristoteles uskoi, että hyvän tunteminen ei riitä olemaan hyvä. Hän uskoi, että on hyvä harjoittaa hyvää, jos haluat olla hyvä. Tämä on käytännöllinen idea, joka hyväksytään jopa tänään.

Kuka on Platoni?

Platon on filosofiaansa täydellinen idealisti. Platoni oli idealistinen, koska hän uskoi, että jokaisella konseptilla oli ideaali tai universaali muoto. Joten päättely ja ajatuskokeet olivat riittäviä Platonille todistaakseen konseptin. Platon laatii järjestelmän kuvaamaan tiettyjä asioita tunnistamalla ne niiden ominaisuuksien ja ominaisuuksien perusteella. Platon ei hyväksynyt Aristoteleen näkemystä ihmisen toiminnasta.

Platon uskoi, että hyvän tunteminen merkitsi hyvän tekemistä. Hän sanoi, että jos henkilö tietää oikean, se johtaa hänet automaattisesti tekemään oikean asian. Tämä ei ole kovin käytännöllinen idea.

Platon vs. Aristoteles

Mikä ero on Platonin ja Aristoteleen välillä?

• Syntymä:

• Platonin uskotaan syntyneen vuosina 428/427 tai 424/423 eaa.

• Aristoteles syntyi vuonna 384 eKr.

• Kuolema:

• Platonin uskotaan kuolleen 348/347 eaa.

• Aristoteles kuoli vuonna 322 eKr.

• Subjektiivisuus:

• Platonin ideat olivat subjektiivisia.

• Aristoteleen ideat eivät olleet subjektiivisia.

• Työ:

• Platonin työ on säilynyt vuosien varrella.

• Noin 80% Aristoteleen työstä on kuitenkin kadonnut vuosien varrella.

• Uskomukset:

• Platoni oli idealistinen, koska hän uskoi, että jokaisella konseptilla oli ideaali tai universaali muoto.

• Aristoteles ei uskonut universaaliseen muotoon. Hän ajatteli, että jokaista konseptia tai esinettä tulisi tutkia erikseen ymmärtääksesi niitä.

• Konseptin todistaminen:

• Perustelu ja ajatuskokeet olivat riittäviä Platonille todistaakseen konseptin.

• Aristoteles halusi suoran havainnon ja kokemuksen todistamaan käsite.

• Ole hyvä:

• Platon uskoi, että hyvän tunteminen merkitsi hyvän tekemistä. Hän sanoi, että jos henkilö tietää oikean, se johtaa hänet automaattisesti tekemään oikean asian.

• Aristoteles uskoi, että hyvän tunteminen ei riitä olemaan hyvä. Hän uskoi, että on hyvä harjoittaa hyvää, jos haluat olla hyvä.

• Tieteellinen lausunto:

• Platon ei ole juurikaan edistänyt tiedettä, koska suurin osa hänen ideoistaan ​​oli vain teorioita eikä käytännöllisiä.

• Aristoteles on vaikuttanut suuresti tieteeseen. Hänet tunnetaan yhtenä todellisena tutkijana aiemmin.

Nämä ovat tärkeimmät erot Platonin ja Aristoteleen välillä. Kuten näette, vaikka Aristoteles oli Platonin opiskelija, hän on osallistunut enemmän maailmaan, koska suurin osa hänen ideoistaan ​​oli käytännöllisiä.

Kuvat kohteliaasti:


  1. Aristoteles kautta Wikicommons (Public Domain) Platon kautta - Marie-Lan Nguyen (CC BY 3.0)