mukautuva säteily vs. erilainen kehitys


Vastaus 1:

Adaptiivinen säteily on fenotyypin eroavuutta tai muutosta elinympäristön mukaan. Kun organismi jättää alkuperäisen markkinaraon ja tulee toiseen (useaan) markkinarakoon erilaisista ympäristöistä, se muuttuu uuden ympäristön mukaiseksi, tämä on adaptiivinen säteily.

Konvergenssi evoluutio on, kun eri lajit, joilla on eri sukupolvi, saapuvat kapealle ja ne muuttavat ruumiinsa sopimaan yhteiseen ympäristöön. Elimillä voi olla eri alkuperä, mutta ne toimivat samalla tavalla.

esim. linnun siipi on peräisin Mesodermista.

Hyönteisen siipit ovat peräisin Ectodermistä.

Molemmat auttavat lentämään.

Yksi evoluution puhuu yksittäisistä lajeista, toinen puhuu useista lajeista.


Vastaus 2:

Adaptiivinen säteily on ilmiö, jossa tiettyyn perheeseen kuuluvat organismit, jotka asuvat elinympäristössä, jolla on monipuoliset ympäristö-, maantieteelliset olosuhteet, siirtyvät erilaisille kapeille ja sopeutuvat asteittain sisätiloihin selviytyäkseen paremmin ja vähentääkseen kilpailumahdollisuuksia muille kapeille muuttaneiden sukulaistensa välillä. ..

Esimerkiksi marsupial muurahainen syövä ja lentävä phalenger, jotka kuuluivat kaukana menneisyyteen samaan kovatonta populaatiota, muuttivat muihin osiin vähentääkseen kilpailumahdollisuuksia keskenään ja muuttivat edelleen huomattavasti ruokavalio-asetuksiaan ja kehittyivät edelleen selviytyäkseen paremmin vastaavat kapeat

Toisaalta konvergenssi evoluutio on se, mitä saamme vertailla kahta erilaista organismiryhmää, joilla ei ole yhteistä alkion alkuperää, ja joilla on samanlaisia ​​ominaisuuksia johtuen niiden evoluutiosta samanlaisissa elinympäristöissä, kuten lentävä phalengeri ja lentävä orava…