Amplitudin VS-värähtelytilastokysymys?

Voisiko joku selittää minulle, mikä amplitudi ja värähtely ovat tilastoihin. Professorini sanoo, että testiä koskeva kysymys tästä aiheesta on totta / väärä, ja niin kauan kuin tiedän näiden kahden välisen eron, olisin kunnossa.

Kirjassa ei määritellä kumpaakaan termiä. Mitä kukin tarkoittaa tilastollisesta lähestymistavasta?