Mikä on tämän kysymyksen testitilasto ja P-arvo?

25% digitaalikameroiden asiakkaista on ostanut jälleenmyyjien laajennetun takuun. Tämän prosenttiosuuden nostamiseksi jälleenmyyjä on päättänyt tarjota uuden takuun, joka on halvempi ja kattavampi. Oletetaan, että 3 kuukauden kuluttua uuden takuun aloittamisesta satunnaisotos 500 asiakkaan myyntilaskusta osoittaa, että 152 500: sta digitaalikameran asiakkaasta osti uuden takuun.

Tarvitsen testitilaston ja P-arvon!

Kiitos


Vastaus 1:

Hypoteesitesti suhteille:

Olkoon X onnistumisen lukumäärä n itsenäisessä ja identtisesti jakautuneessa Bernoulli-kokeessa, ts. X ~ Binomial (n, p)

Lomakkeen nullhypoteesin testaaminen

H0: p = p0 tai

H0: p ≥ p0 tai

H0: p ≤ p0

Olettaen, että n * p0> 10 ja n * (1-p0)> 10 (jotkut sanovat tarvittavan ehdon tässä olevan> 5, pidän parempana tätä konservatiivisempaa olettamusta, jotta jakauman hännän likiarvot ovat tarkemmat)

etsi testitilasto z = (pHat - p0) / sqrt (p0 * (1-p0) / n)

jossa pH-arvo = X / n

Testin p-arvo on normaalikäyrän alla oleva pinta-ala, joka on sopusoinnussa vaihtoehtoisen hypoteesin kanssa.

H1: p * p0; p-arvo on hännän pinta-ala suurempi kuin | z |

H1: p

H1: p> p0; p-arvo on z: n oikealla puolella oleva alue

Jos p-arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin merkitsevyystaso α, ts. P-arvo ≤ α, hylkäämme nollahypoteesin ja päätellään, että vaihtoehtoinen hypoteesi on totta. Jos p-arvo on suurempi kuin merkitsevyystaso, eli p-arvo> α, emme hylkää nollahypoteesia ja päätellä, että nolla on uskottava. Huomaa, että voimme todeta, että vaihtoehtoinen on totta, mutta emme voi päätellä, että nolla on totta, vain että se on uskottava.

Hypoteesitesti tässä kysymyksessä on:

H0: p ≤ 0,25 vs. H1: p> 0,25

Testitilasto on:

z = (0,304 - 0,25) / (√ (0,25 * (1 - 0,25) / 500)

z = 2,788548

P-arvo = P (Z> z)

= P (Z> 2,788548)

= 0,002647245

Koska p-arvo on pienempi kuin merkitsevyystaso 0,05, hylätään nollahypoteesi ja päätellään, että vaihtoehtoinen hypoteesi p> 0,25 on totta.


Vastaus 2:

en tiedä mitään se